MWKC lifecenter logo

Missie en visie van
Move with Ketty & Co

.

Bij Move with Ketty & Co staan het verbeteren van jouw algehele fitheid, vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling centraal.

Om dit te bevorderen, werkt Move with Ketty & Co aan 4 van de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030. In Nederland zitten achter de zeventien doelen 169 targets die ze nog concreter maken.

Onze MISSIE

Move with Ketty & Co biedt een omgeving waar je geholpen wordt om de beste versie van jezelf te worden door je basisbehoeften te beantwoorden en je te helpen meer controle te krijgen over je leven, lichaam en ontwikkeling. Daarom bieden we begeleiding op het gebied van Fitheid, Vitaliteit en Persoonlijke Ontwikkeling en de nodige ondersteuning in het fysieke, lichamelijke en je mentale welbevinden.

Onze VISIE

Om je zelfontplooiing en welbevinden te bevorderen, zijn er meestal meerdere specialiteiten nodig. Wanneer je je niet lekker voelt, kunnen daar meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen. Move with Ketty & Co focust zich op jouw algehele welbevinden.

Onze visie is dat een ieder in zich heeft zichzelf verder te ontplooien en gelukkig te zijn, als hij maar de goede ondersteuning krijgt. Daar ligt onze kracht! We vinden kwaliteit het belangrijkste en hebben al gezien hoe cliënten succesvoller kunnen worden in hun professionele en persoonlijke leven. Hoe je zelfverzekerder kan worden bij het maken van keuzes en stappen met een kwalitatieve begeleiding. Je word gemotiveerd en gestimuleerd om meer uit jezelf te halen.

Het is inmiddels bewezen dat een cliënt die zich gewaardeerd en gehoord voelt, sneller  gedragsveranderingen ervaart. We hebben het behalen van succes voor jou hoog in het vaandel en door kwaliteit aan te bieden, kunnen we steeds vaker nieuwe succesverhalen vieren.

Ons MOTTO: Quality is key

Ons EINDDOEL: Jou helpen je volledige potentie te benutten.

Move with Ketty & Co past de ‘6 dimensions of wellness’ toe, ontwikkeld door Dr. Bill Hettler, mede-oprichter van the National Wellness Institute (NWI). Ons doel is mensen te helpen bewuster te worden van de onderlinge verbondenheid van elke dimensie en hoe ze bij kunnen dragen aan een gezond leven. 

Fysiek

(oefenactiviteiten ter ondersteuning van gezondheid, lichaam en veiligheid),

intellectueel

(deelnemen aan creatieve, mentaal op vaardigheden gebaseerde activiteiten om kennis uit te breiden en te delen),

Sociaal

(relaties opbouwen en omgaan met interpersoonlijke conflicten)

Emotioneel

(begrijp je eigen gevoelens en leer omgaan met stress en uitdagingen in het leven),

Beroepsmatig

(persoonlijk werk krijgen, levensvervulling en evenwicht tussen werk en privéleven behouden)

Spiritueel

(handelen volgens overtuigingen en waarden om betekenis en doel in het leven te geven),

Share this Page