Missie en visie van Move with Ketty & Co - MWKC-Lifecenter


Move with Ketty & Co (MWKC) heeft als missie het verbeteren van jouw algehele:

Instagram MWKC-Lifecenter Naarden

Om dit te bevorderen, werkt het team van het MWKC (Move with Ketty & Co) Lifecenter aan 4 van de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030. In Nederland zitten achter de zeventien doelen 169 targets die ze nog concreter maken.

missie MWKC werkt aan de 3de van SDG: Welzijn bevorderaar

Goede gezondheid en welzijn

Zorg voor een goede gezondheid voor iedereen en promoot welvaart voor alle leeftijden. “Gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling, gezondheid en welzijn voor iedereen van jong tot oud”.

missie MWKC werkt aan de 4de van SDG: Kwaliteit begeleiding

Kwaliteitsonderwijs

Zorg voor gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. Binnen dit doel is ook meer aandacht voor de kwaliteit van onderwijs. Zo moeten scholieren en studenten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarnaast moeten scholen een cultuur van vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap promoten.

missie MWKC werkt aan de 8ste van SDG: Waardig werk

Waardig werk en economische groei

Voor dit doel moeten landen binnen hun beleidsplannen meer aandacht besteden aan ondernemerschap, creativiteit en innovatie. Financiële instituties moeten versterkt worden zodat iedereen toegang krijgt tot banken, verzekeringen en andere financiële diensten.

missie MWKC werkt aan de 17de van SDG: Patnerschap

Partnerschap om de doelen te bereiken

Versterk en investeer in partnerschap voor duurzame ontwikkeling. Gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen zijn nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau.

Onze missie

Move with Ketty & Co biedt een omgeving waar je geholpen wordt om de beste versie van jezelf te worden. Door je basisbehoeften te beantwoorden en je te helpen meer controle te krijgen over je leven, lichaam en ontwikkeling.

Daarom bieden we begeleiding op het gebied van Fitheid, Vitaliteit, Persoonlijke Ontwikkeling en ondernemerschap. Onze missie is dat je krijgt de nodige ondersteuning in je fysieke, lichamelijke en mentale welbevinden.

Onze visie

Om je zelfontplooiing en welbevinden te bevorderen, zijn er meestal meerdere specialiteiten nodig. Wanneer je je niet lekker voelt, kunnen daar meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen. Vanuit haar missie focust Move with Ketty & Co zich op jouw algehele welbevinden.

Onze visie is dat een ieder in zich heeft zichzelf verder te ontplooien en gelukkig te zijn, als hij maar de goede ondersteuning krijgt. Daar ligt onze kracht! We vinden kwaliteit het belangrijkste en hebben al gezien hoe cliënten succesvoller kunnen worden in hun professionele en persoonlijke leven. Hoe je zelfverzekerder kan worden bij het maken van keuzes en stappen met een kwalitatieve begeleiding. Je wordt gemotiveerd en gestimuleerd om meer uit jezelf te halen.

Het is inmiddels bewezen dat een cliënt die zich gewaardeerd en gehoord voelt, sneller gedragsveranderingen ervaart. We hebben het behalen van succes voor jou hoog in het vaandel en door kwaliteit aan te bieden, kunnen we steeds vaker nieuwe succesverhalen vieren.

Omroep Flevoland vroeg aan Ketty Lollia
'Waarom het MWKC-Lifecenter? Voor wie? En waarom in Naarden?'~

Bekijk haar interview en ontdek wat het lifecentrum voor jou kan doen...

Ons motto: Kwaliteit is de sleutel

Move with Ketty & Co past de ‘6 dimensions of wellness’ toe, ontwikkeld door Dr. Bill Hettler, mede-oprichter van the National Wellness Institute (NWI). Naast onze missie hebben we als doel mensen te helpen bewuster te worden van de onderlinge verbondenheid van elke dimensie en hoe ze bij kunnen dragen aan een gezond leven. 

Fysiek

Oefenactiviteiten ter ondersteuning van gezondheid, lichaam en veiligheid.

intellectueel

Deelnemen aan creatieve, mentale op vaardigheden gebaseerde activiteiten om kennis uit te breiden en delen.

Sociaal

Relaties opbouwen en omgaan met interpersoonlijke conflicten.

Emotioneel

Eigen gevoelens begrijpen en leren omgaan met stress en uitdagingen in het leven.

Beroepsmatig

Persoonlijk werk krijgen, levensvervulling en evenwicht tussen werk en privéleven behouden.

Spiritueel

Handelen volgens overtuigingen en waarden om betekenis en doel in het leven te geven.

Share this Page